CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[01/06/2023] NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG ĐẬU TƯƠNG

Tin tức thị trường:

  • Các nhà phân tích đang tìm kiếm mức trung bình 184,8 mbu trong báo cáo Dầu và Chất béo của NASS vào thứ Tư.
  • Trung bình, các thương nhân kỳ vọng trữ lượng dầu đậu nành sẽ tăng lên 2,497 tỷ pound so với 2,424 tỷ pound một năm trước.
  • Dữ liệu Tiến độ cây trồng hàng tuần cho thấy việc gieo trồng đậu tương đã tiến bộ 17 điểm phần trăm lên 83% tính đến ngày 28/5.

Phân tích kỹ thuật:

  • Trong ngắn hạn giá đậu tương đang có xu hướng hồi lại mạnh mẽ những nhìn chung về dài hạn giá đậu tương vẫn dang trong xu hướng giảm.
  • Về các chỉ báo MACD cũng cho t thấy xu hướng tăng cả đậu tương đang yếu dần đi có thể xảy ra đảo chiều giảm lại.

Khuyến nghị:

Bán xuống đối với mặt hàng đậu tương tháng 7 (Mã sản phẩm: ZSEN23)

Entry: 1,320

STP: 1,327

TP: 1,300